Strona główna / Kobieta / Ciąża / Ciąża / Tematy główne / Dzień Europejskiego Sprzeciwu Przeciwko GMO / Główne obszary upraw GMO

Ameryki: Stany Zjednoczone pozostają liderem zarówno na świecie, jak i w Ameryce Północnej, notując w 2006 r. wzrost całkowitego areału upraw biotechnologicznych o kolejne 4,8 mln hektarów. W Ameryce Południowej największy przyrost powierzchni upraw biotechnologicznych wynoszący 22% odnotowała Brazylia, która przeznaczyła łącznie 11,5 mln hektarów pod biotechnologiczną uprawę soi oraz bawełny, której uprawę skomercjalizowano po raz pierwszy właśnie w 2006 r.

Azja: Indie urastają do rangi lidera na kontynencie azjatyckim. Kraj ten odnotował największy przyrost sięgający 192% (tj. wzrost o 2,5 miliona hektarów), przeznaczając pod uprawy biotechnologiczne 3,8 mln hektarów i awansując tym samym o dwa miejsca w światowym rankingu. Indie po raz pierwszy osiągnęły pozycję piątego największego producenta biotechnologicznych roślin uprawnych na świecie - pozostawiając w tyle Chiny.

Afryka: W ostatnich latach RPA objęła przewodnictwo na kontynencie afrykańskim, niemal trzykrotnie zwiększając swój areał upraw biotechnologicznych. Warto odnotować, że stało się to przy udziale przeznaczonej do produkcji żywności biotechnologicznej białej kukurydzy oraz paszowej biotechnologicznej kukurydzy żółtej.

Europa: Przyrost areałów upraw biotechnologicznych następuje również w krajach członkowskich UE. Słowacja stała się szóstym z dwudziestu pięciu krajów Unii uprawiających biotechnologiczne rośliny użytkowe. Hiszpania utrzymała w Europie pozycję lidera, obsiewając w 2006 r. 60 000 hektarów odmianami biotechnologicznymi. A pozostałych pięciu członków UE odnotowało pięciokrotny wzrost powierzchni upraw z 1 500 hektarów w 2005 r. do ok. 8 500 hektarów w 2006 r.

Źródło: Niezależna Agencja Prasowa Sp.z o.o.

Uprawy roślin transgenicznych na świecie w 2006 roku.

Światowa powierzchnia upraw biotechnologicznych wzrosła w 2006r. o 13%, przekraczając pułap 100 milionów hektarów. Ponad 90% (tj. 9,3 mln) rolników uprawiających rośliny modyfikowane genetycznie stanowili w ubiegłym roku ubodzy rolnicy z krajów rozwijających się. Prognozy mówią o dalszym wzroście zastosowania technologii GMO - 200 milionach hektarów i 20 milionach rolników, z ponad 40 krajów, do 2015 r.

Na początku drugiej dekady wdrażania upraw biotechnologicznych ich powierzchnia powiększyła się o 13% (tj. o 12 milionów hektarów) do poziomu 102 milionów hektarów, przekraczając tym samym po raz pierwszy pułap 100 milionów hektarów. Był to drugi największy wzrost areału upraw biotechnologicznych w ciągu ostatnich pięciu lat.

W latach 1996-2006 areał tych upraw powiększył się aż 60-krotnie, co jest bezprecedensowym przypadkiem w historii, takiego tempa wzrostu nie odnotowano w przypadku żadnej innej technologii upraw. Co więcej, liczba rolników uprawiających rośliny transgeniczne po raz pierwszy przekroczyła 10 mln i doszła do 10,3 mln.

Transgeniczne uprawy w Polsce.

Nikt nie kontroluje rozprzestrzeniania się GMO w Polsce - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli (NIK).

Polscy rolnicy mogą swobodnie, bez żadnych ograniczeń i zezwoleń, uprawiać rośliny genetycznie zmodyfikowane (GMO). Co więcej, żadna instytucja w Polsce nie jest w stanie powiedzieć, jak dużo takich upraw istnieje - wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. ? Niepokoi zwłaszcza brak zasad bezpiecznego uprawiania roślin genetycznie zmodyfikowanych. To może prowadzić do zagrożenia środowiska naturalnego - mówi "Rz" prezes NIK Jacek Jezierski.

Izba sprawdziła nadzór nad GMO w latach 2005 - 2007 i w pierwszej połowie 2008 roku. Ale informacji na temat rejestru transgenicznych upraw nie uzyskała ani w Ministerstwie Środowiska, ani w resorcie rolnictwa. Widać pewne przerzucanie odpowiedzialności między tymi instytucjami. W efekcie rynek upraw GMO wymknął się spod nadzoru - dodaje rzecznik NIK Paweł Biedziak.

Ministerstwa, podobnie jak NIK, opierają swoją wiedzę na temat GMO w Polsce na informacjach naukowców i doniesieniach medialnych. Najbardziej wiarygodne są dane Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, które wskazują na dziesięciokrotny wzrost areału genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810 - do ok. 3 tys. ha w 2008 r. W tym roku prawdopodobnie nastąpi kolejny wzrost powierzchni upraw roślin GMO.

W Polsce istnieje co prawda zakaz sprzedaży genetycznie modyfikowanego materiału siewnego, ale jest to martwy przepis. Rolnicy masowo kupują nasiona kukurydzy MON 810 za granicą. A jak wskazuje NIK, zadania służby celnej w odniesieniu do kontroli GMO nie zostały sprecyzowane w żadnym akcie prawnym.

Zdaniem Izby w obecnej sytuacji najważniejsze jest szybkie uregulowanie tego rynku i stworzenie krajowej strategii bezpieczeństwa biologicznego. Tymczasem minister środowiska ocenia, że uda się to osiągnąć najwcześniej za dwa lata.

Źródło: Rzeczpospolita, 25.03.2009

Jak odróżnić żywność konwencjonalną od modyfikowanej genetycznie?

Jest to stosunkowo łatwe, gdyż producent żywności wytwarzanej w sposób transgenetyczny ma obowiązek oznaczyć odpowiednio swój produkt. Z kolei na niemodyfikowanej żywności znajdziemy oznaczenia GMO FREE lub NO GM.