Strona główna / Senior / Dolegliwości seniora / Objawy i dolegliwości

Postępujący  proces degeneracji ośrodkowego układu  nerwowego. Opisana w 1906r przez niemieckiego psychiatrę Aloisa Alzheimera. Dominującym objawem jest otępienie. Na świecie choruje na nią ok. 30mln. ludzi i jest to najczęstsza przyczyna  otępienia u osób po 65 roku życia. W chorobie Alzheimera  dochodzi do zaniku kory mózgowej. W komórkach mózgu odkłada się typowe dla tej jednostki chorobowej białko, a w naczyniach krwionośnych charakterystyczne blaszki zwane płytkami starczymi.

Choroba w równym stopniu dotyka obu płci, rozwija się podstępnie najczęściej po 60-tym roku życia. Początkowo rozpoznanie jest trudne. Proces rozwijania choroby trwa bardzo długo od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Postępujący proces zwyrodniania komórek nerwowych leży u podstawy wielu chorób układu nerwowego. Parkinson jest chorobą określonego układu nerwowego przejawia się ona spowolnieniem ruchowym, drżeniem kończyn, w późniejszym stadium również u chorych występuje sztywność mięśni.

Jest to choroba prowadząca do wzrostu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, a w rezultacie do uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek siatkówki. Końcowym efektem zmian chorobowych jest utrata wzroku.

Jest to przewlekła choroba polegająca na powstawaniu zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych w świetle tętnic (błona wewnętrzna i środkowa) prowadząca do stwardnienia tętnic. Do najczęstszych lokalizacji powstania miażdżycy należą: aorta, tętnice wieńcowe w sercu, tętnice w mózgu i kończynach dolnych.

Problem niedosłuchu dotyczy ponad 20% osób powyżej 55 roku życia oraz 33% powyżej 75 roku życia. Z reguły nie dopuszczamy do siebie myśli, iż taki problem może dotyczyć również nas

To postępujący ubytek masy kostnej, spowodowany osłabieniem struktury przestrzennej kości, co prowadzi do dużej podatności na złamania nawet przy niewielkich urazach. Osteoporoza pojawia się najczęściej w późnym wieku - u osób po 60r.ż. Dolegliwość ta w większym stopniu dotyka kobiety, aniżeli mężczyzn. Kobiety, w podeszłym wieku, o filigranowej budowie są narażone na osteoporozę. 

Zaćma - to rozwojowe lub degeneracyjne zaburzenie przezierności soczewki. Zaćma może być młodzieńcza lub starcza. Pamiętajmy o tym, iż nieleczona zaćma może prowadzić do całkowitej utraty wzroku.