Strona główna / Senior / Żyj zdrowo / Dieta / Ubezpieczenia Signal Iduna / FAQ - ubezpieczenia grupowe / Jakich informacji mam udzielić chcąc otrzymać ofertę grupowego ubezpieczenia zdrowotnego?

Aby otrzymać dokładne parametry cenowe prosimy o przesłanie listy osób (bez danych osobowych) z podziałem na wiek i płeć oraz rodzaj stanowiska zajmowanego w firmie wraz z wnioskowanymi zakresami. Jeżeli na etapie początkowym będzie to niemożliwe prosimy o podanie ilości osób, średniej wieku dla całej grupy oraz procentowego udziału mężczyzn