Styl życia

Jakie są współczesne "Matki Polki"

10.05.2017

Najnowsze badania statystyczne GUS dowodzą, że współczesne "matki Polski" są nieco starsze niż ich koleżanki wchodzące w okres macierzyństwa w latach 90-tych. Średni wiek, w którym kobiety rodzą dziś dzieci to przedział pomiędzy 25 a 29 rokiem życia, można powiedzieć, że dolna granica wiekowa kiedy decydujemy się na dziecko sukcesywnie wzrasta - dlaczego?

Głównie jest to efekt wyboru jakiego powszechnie dokonują dziś młodzi ludzie. Najpierw chcemy zapewnić sobie określony poziom wykształcenia, stabilizację ekonomiczną i mieszkaniową, a dopiero potem myślimy o rodzinie oraz jej powiększaniu. W latach 90-tych nasze spojrzenie na życie i priorytety były nieco inne, dlatego też średni wiek matek rodzących dzieci wynosił wtedy 23 lata. Zmieniła się także struktura poziomu wykształcenia matek - w stosunku do początku lat 90-tych ponad pięciokrotnie wzrósł odsetek matek z wykształceniem wyższym (z 6% do ok. 32%), w tym samym czasie wyraźnie zmniejszyła się także liczba matek z wykształceniem podstawowym i nie posiadających wykształcenia (z 18% do ok. 7%).

W 2006 roku najwięcej młodych matek (19 lat i mniej) urodziło dzieci w województwie śląskim, a na późne macierzyństwo (po 40 roku życia) najczęściej decydowały się mieszkanki Mazowsza. 

Dojrzalsze, wykształcone, szczęśliwe mężatki?

Zdecydowana większość dzieci w Polsce (ok. 80%) rodzi się w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte związki małżeńskie. Niemal połowa z nich przychodzi na świat w pierwszych trzech latach trwania małżeństwa rodziców. Takie matki również inaczej wychowują swoje dzieci, niż te z małych miasteczek. Dzieci kobiet świadomych, dojrzałych kierują swoimi dziećmi, tak by one były szczęśliwe. Nie potrzebują się spełniać kosztem dzieci.

Zależne lub niezależne

Statystyki wskazują, że jednocześnie rośnie liczba dzieci urodzonych w związkach pozamałżeńskich. To prawdopodobnie efekt zmiany pozycji kobiety we współczesnym  społeczeństwie. Dziś młoda matka to wykształcona, spełniona zawodowo i niezależna kobieta, która decyduje się na urodzenie dziecka pozostając w wolnym związku lub wręcz gotowa na samodzielne macierzyństwo. Jeszcze 20 lat temu samotna kobieta nie tylko nie mogła liczyć na zrozumienie otoczenia, ale przede wszystkim nie mogła pozwolić sobie na samodzielne uniesienie odpowiedzialności za wychowanie dziecka. Stąd prawdopodobnie tak duża zmiana we wskaźnikach określających liczbę dzieci urodzonych w związkach pozamałżeńskich  6-7% w latach 90-tych, w stosunku do 17-20% w 2007r.

Otwarte na świat kobiety

Macierzyństwo jest coraz częściej odkładane na później, na tzw. "odpowiedni moment" , najczęściej pomiędzy 30 a 34 rokiem życia. Czym według współczesnych matek jest ten lepszy moment? (przede wszystkim okresem kiedy osiągają odpowiednią stabilizację, a także czują się spełnione życiowo. Co to oznacza w rzeczywistości) najczęściej oznacza czas na podróże, przyjemności i realizację własnych marzeń, a teraz z pełnym zaangażowaniem mogą poświęcić się dziecku. 

Nie warto się jednak w takich ramach zamykać. Dziecko nie jest przeszkodą w zdobywaniu wykształcenia, zawodu czy podróżach. Najważniejsza jest odpowiednia organizacja i motywacja. Dziecko jak najbardziej potrzebuje swojej matki jej czasu, ciepła, miłości. Jednak stan ten daje kobietom niezwykłą satysfakcje. Wiele kobiet wypowiada się, że był to dla nich niezwykle budujący okres w życiu.