Zdrowie Styl życia

Czym jest depresja?

27.04.2017

Depresja to zaburzenie psychiczne charakteryzujące się: pogorszeniem się nastroju, zmniejszoną aktywnością, apatią, brakiem energii. Według danych opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia wynika, że depresja to czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie, cierpi na nią około 10% populacji, częściej kobiety niż mężczyźni.

Jak odróżnić depresję od chandry?

Każdy z nas miewa gorsze dni,  nie należy jednak gorszego samopoczucia  od razu określać mianem depresji, ponieważ granica pomiędzy depresją a zwykłą chandrą jest bardzo mała. W takim wypadku należy obserwować jak często zdarzają się nam gorsze, apatyczne dni. Chandra trwa kilka godzin, czasem może się przeciągnąć do kilku dni, natomiast depresja to stan utrzymujący się bez przerwy ponad 2 tygodnie.

Depresję dzielimy na :

 • Reaktywną (egzogenną) - pojawiająca się jako następstwo stresującego zdarzenia, najczęściej jest powiązana z utratą jakiejś wartości duchowej lub materialnej. Depresja egzogenna jest często diagnozowana w sytuacjach:  śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, problemy rodzinne (rozwód)
 • Endogenną - depresja ostrzejsza w przebiegu od egzogennej, pojawia się bez istotnej przyczyny, może mieć również podłoże genetyczne. Depresja endogenna może trwać kilka miesięcy lub lat, wymaga leczenia farmakologicznego, a w ostrzejszych przypadkach hospitalizacji.

Cache stanów depresyjnych:

 1. Obniżeniem nastroju - stan smutku, przygnębienia, niemożności przeżywania radości, szczęścia, satysfakcji, obojętność
 2. Zaburzeniami snu - następuje zauważalne skrócenie snu nocnego i jego spłycenie, bardzo często zaburzone częstym budzeniem się
 3. Wahaniami samopoczucia - charakterystyczne zmiany nastroju w ciągu dnia; chory najgorzej czuje się we wczesnych godzinach, natomiast w godzinach popołudniowych następuje wyraźna poprawa samopoczucia
 4. Zmianami hormonalnymi np. zaburzenia cyklu miesięcznego u kobiet, bóle głowy, utrata apetytu, zaparcia

Depresja maskowana charakteryzuje się objawami somatycznymi lub tez psychopatologicznymi. Najczęstsze objawy tego typu depresji to:

 • bezsenność
 • nadmierna senność
 • bóle głowy
 • zaburzenia lękowe
 • natręctwa
 • jadłowstręt
 • okresowe nadużywanie alkoholu, leków
 • zespół dławicy piersiowej
 • świąd skóry

Nieprawidłowo zdiagnozowana lub nieleczona depresja maskowana może prowadzić do uzależnień

Kiedy udać się do lekarza?

Depresja nie jest łatwa do zdiagnozowania, jak również przez wiele osób uznawana jest za wstydliwą dolegliwość;  jeśli jednak zauważyłeś przynajmniej 5 z poniższych objawów, koniecznie skontaktuj się z lekarzem :

 • zmiany nastroju przez większość dnia
 • zobojętnienie
 • znaczny spadek lub wzrost wagi
 • bezsenność lub nadmierna senność
 • podniecenie lub spowolnienie psychoruchowe
 • uczucie zmęczenia
 • wyraźna utrata energii
 • zaburzenia koncentracji,
 • nawracające myśli o śmierci, myśli samobójcze, podejmowanie prób samobójczych
 • skłonności do myślenia o sobie w niekorzystny sposób, poczucie winy

Menopauza a depresja

Kobieta wchodząc w okres menopauzy jest narażona na wiele stresujących sytuacji. Z jednej strony musi ona się przyzwyczaić do zmian biologicznych zachodzących w jej ciele, z drugiej strony okresowi menopauzy towarzyszą takie wydarzenia w życiu jak przejście na emeryturę, założenie przez dzieci własnych rodzin etc. Ponad 85% Polek twierdzi, iż okres klimakterium wiąże się również ze zmianami nastroju, częsta apatia, nagłymi napadami płaczu. Według psychologów zarówno czynniki biologiczne jak i niebiologiczne, występujące w okresie menopauzy mogą nasilić występowanie zaburzeń depresyjnych. Do czynników biologicznych zaliczamy zmiany hormonalne, natomiast do niebiologicznych -  zmiany psychospołeczne, które bardzo często prowadzą do pogorszenia samopoczucia oraz innych zaburzeń emocjonalnych (strata najbliższych, przejście na emeryturę). Psychologowie badający korelację pomiędzy menopauzą a depresją podkreślają również podejście kulturowe - im bardziej negatywne tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia depresji w okresie menopauzy.