Styl życia

Jak Polacy spędzają czas wolny?

24.11.2017

Większość dorosłych Polaków spędza czas wolny w sposób bierny lub wykonując czynności niewymagające zbyt intensywnej aktywności ruchowej. Na czytanie, oglądanie telewizji lub słuchanie radia oraz wykonywanie innych czynności niewymagających ruchu i wysiłku fizycznego dorosły Polak przeznacza średnio prawie 18 godzin w tygodniu, zaś dorosła Polka 1 godzinę mniej.

Oczywiście najwięcej godzin spędzają w taki sposób osoby starsze, które mają dużo wolnego czasu, bo już nie pracują, jak również osoby poważnie chore czy niepełnosprawne. Spacery, gimnastyka, jazda na rowerze lub inny niezbyt intensywny ruch to alternatywny sposób spędzania wolnego czasu, lecz nie dla wszystkich, a tylko dla 71% ogółu dorosłych Polaków.

Średni czas poświęcany takim zajęciom nie jest zbyt długi - niewiele ponad 8 godzin tygodniowo. Najczęściej tę formę aktywności przejawiają sprawne fizycznie osoby młodsze - do 40 roku życia. Jeszcze mniej osób biega, pływa czy też pracuje sezonowo na działce - tylko, co trzeci dorosły Polak zadeklarował takie zachowania. Średni czas poświęcany tym zajęciom to także 8 godzin tygodniowo, przy czym należy zaznaczyć, że na ten wynik "zapracowały" głównie osoby dojrzałe lub starsze, które uprawiają działkę lub ogród. Osoby starsze na wykonanie takich prac w sezonie przeznaczają średnio 11-12 godzin w tygodniu, zaś osoby młodsze na zajęcia podobne pod względem intensywności wysiłku fizycznego przeznaczają prawie dwukrotnie mniej czasu, tj. średnio 6-7 godzin tygodniowo.

Z kolei intensywny trening (np. w siłowni) lub uprawianie sportu wyczynowego to domena głównie młodych mężczyzn - do 30 roku życia. W takich zajęciach uczestniczy częściej, niż co czwarty 15-19 latek i co piąty dwudziestolatek. Stosunkowo rzadko sportem lub intensywnym treningiem zajmują się młode kobiety - tylko, co trzynasta z grupy w wieku 15-19 lat i co dwudziesta będąca w wieku 20 lat.

Jak dzieci spędzają wolny czas?:

Przebywanie dzieci na powietrzu

Długość przebywania dzieci na powietrzu jest zależna od pory roku. Wiosną są to średnio 4 godziny, latem ponad 7, a w okresie jesieni i zimy odpowiednio 3 oraz 2 godziny. Tyle samo czasu spędzają na powietrzu chłopcy i dziewczynki. Najdłużej przebywają na powietrzu dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Oglądanie telewizji i korzystanie z komputera

Dzieci spędzają przed ekranem (monitorem) przeciętnie 2,5 godziny dziennie (w 1996 r. nieco ponad 2 godziny). Już 2-letnie dzieci poświęcają na to średnio 1,6 godziny w ciągu dnia, a najdłużej oglądają telewizję 5-latki - 2,8 godziny dziennie.
Na takie zajęcia 2 godziny dziennie przeznacza 36,3% ogółu dzieci, 22,7% spędza przed monitorem 3 godziny, a 12,1% - 4 godziny. Chłopcy trochę więcej czasu niż dziewczynki poświęcają na oglądanie telewizji lub korzystanie z komputera - przeciętnie odpowiednio 2,6 i 2,4 godziny dziennie. Tylko 2,1% dzieci 2-letnich i starszych w ogóle nie ogląda telewizji, video, DVD i/lub nie korzysta z komputera.

Źródło: GUS