Dziecko

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

14.10.2017

U dziecka w tym wieku masa ciała zwiększa się o około 2-3 kilogramy rocznie, natomiast przeciętny roczny wzrost w tym okresie to 5-7 cm. Pięciolatek jest pięciokrotnie cięższy w stosunku do swojej wagi przy urodzeniu. W tym okresie, jego sylwetka jest już smuklejsza - wydłużają się ręce i nogi, zmienia się powierzchnia twarzy. W wieku przedszkolnym następuje też wzrost muskulatury ciała.

Gdy dziecko ma 3 lata jego kościec jest wrażliwy, krzywizny kręgosłupa nie są jeszcze ustalone. Stawy są bardzo ruchome, wiązadła stawowe - słabe i rozciągliwe. Bardzo słaba jest muskulatura, włókna mięśniowe są wiotkie i cienkie, niezdolne do silnych i długotrwałych skurczów.

Do czwartego roku życia istnieje niebezpieczeństwo wykształcenia  się nieodpowiedniej postawy. Przyczyną może być pozostawanie dziecka zbyt długo w jednakowej pozycji bądź noszenie za ciasnych ubrań.
W drugiej fazie od 4 do 5,5 lat proces kostnienia zaznacza się najwyraźniej w kościach nadgarstków. Dzięki temu pięciolatki są sprawniejsze w posługiwaniu się kredkami czy innymi drobnymi przedmiotami i narzędziami.

Największy przyrost mięśni przypada miedzy piątym, a szóstym rokiem życia. Wzmocnieniu ulegają kościec i muskulatura oraz ustalają się naturalne krzywizny kręgosłupa: szyjna, grzbietowa i lędźwiowa.